Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Algemene Informatie

De SVL combineert de kwaliteit van de SchoolVragenLijst met de mogelijkheden van het internet.

Auteurs

Drs. H.C.M. (Harrie) Vorst is verbonden aan de afdeling Psychologische Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. Drs. J.A.E.(Joop) Smits is (ex-)inspecteur onderwijs, vooral belast met het toezicht op (speciaal) onderwijs en voortgezet onderwijs. In onderwijskringen zijn zij bekend als auteur van de SchoolVragenLijst (SVL), de meest gebruikte test in het Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Doelgroep

De SVL is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:

 • SVL-primair voor de groepen 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs.
 • SVL-secundair voor de klassen 1, 2 en 3 van alle schooltypes van het Voortgezet Onderwijs.

Inhoud

De SVL meet:

 1. Algehele aanpassing aan school
 2. Controlemetingen
  • ontwijkende antwoorden,
  • tegenstrijdige antwoorden en
  • sociale wenselijkheid
 3. Motivatie
  • leertaakgerichtheid,
  • concentratie in de klas en
  • huiswerkattitude
 4. Welbevinden
  • plezier op school,
  • sociaal aanvaard voelen en
  • relatie met de leerkrachten
 5. Zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheid,
  • uitdrukkingsvaardigheid en
  • zelfvertrouwen bij proefwerken

Betrouwbaar

De SVL is genormeerd met een zeer grote steekproef: n = 10.000! Normen zijn beschikbaar voor alle onderwijsgroepen. Hiermee is de SVL net zo valide en betrouwbaar als de SVL, die is opgenomen in de lijst van te gebruiken instrumenten bij de Indicatiestelling.

Snelle verwerking

De online afname en het nieuwe verwerkingsprogramma maken de handmatige verwerking van optisch leesbare formulieren overbodig. De uitslag wordt direct berekend en gemaild met één rapport voor de leerkracht, één voor de ouder(s) en één voor de leerling. Kortom, geen formulieren verzenden en geen wachttijd.

Voordelig

De afname van de SVL via het internet geeft grote besparingen in tijd, materiaal en kosten ten opzichte van de conventionele afname. Deze besparingen willen wij graag aan u doorgeven. De afname kost slechts € 2,65 (excl. BTW).

Bestellen

U kunt de SVL direct online bestellen via onze bestelpagina.