Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Gebruikershandleiding (in 12 stappen)    

 

Aanvragen & afnameprocedure                                                   

 

De gehele procedure van aanvragen tot en met het downloaden van rapportages is bij de SVL en SAQI efficiënt en vereist weinig inspanning en tijd van degene die de afnames organiseert. In het kort komt het erop neer dat u als organisator de beheerder wordt van een eigen webpagina voor uw school. Beheerders zijn meestal intern begeleiders of zorgcoördinatoren. De gehele procedure staat op de volgende pagina’s in 12 stappen beschreven. Het kost ongeveer een uur om alles goed te lezen en zelf e.e.a. uit te proberen. Hou er wel rekening mee dat een aanvraag door ons aangemaakt moet worden. Meestal doen wij dit binnen een uur, maar het kan een enkele keer ietsje langer duren. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen per e-mail of per telefoon. Dan maken wij uw aanvraag meteen in orde. Wij zijn de hele dag bereikbaar. Het kan wel gebeuren dat we op alle nummers in gesprek zijn. Als u een duidelijk bericht achterlaat, uw naam en het telefoonnummer waarop u het best bent te bereiken, dan bellen we onmiddellijk terug.

In het kort:

 1. U kunt op meerdere weblinks inloggen. Zie stap 1.
 2. U dient zelf een nieuw wachtwoord aan te maken. Zie hieronder.
 3. Er kan maar 1 account zijn per school. Zie stap 2.
 4. U kunt zelf gebruikers beheren (leerkrachten en eventuele andere beheerders). Zie stap 3
 5. U kunt als beheerder alle producten beheren en afnemen (dus ook bijv. een vragenlijst dyslexie, DVLO). 
 6. Let op dat het raadzaam is dat leerlingen inloggen met hun vaste leerling-nummer van school. Zie stap 8 en 9.

Wachtwoord wijzigen / voor het eerst inloggen:

 1. Ga naar www.saqi.nl
 2. Klik links in het menu op ‘medewerker’.
 3. Vul uw e-mailadres in.
 4. U ontvangt u een e-mail en moet u binnen twee uur uw account bevestigen.
 5. Controleer eventueel ook uw spambox.
 6. Vervolgens wordt u verzocht een zelfgekozen wachtwoord op te geven.
 7. Daarna kunt u inloggen. U komt dan op onze website.
 8. Daar kunt u het door u gewenste product aanklikken.
 9. U kunt ook direkt naar de gewenste pagina gaan in een nieuw tabblad, bijv. saqi.nl.
 10. Als u dan bijvoorbeeld op de SAQI-pagina komt, dan kunt u links in het scherm weer klikken op ‘medewerker’.

U kunt altijd een nieuw wachtwoord aanvragen (bijv. als u het oude vergeten bent).

 

Stap 1: Weblinks

Als u een account heeft, kunt u inloggen op het algemene portal of op de webpagina van het product dat u gebruikt. Als u een nieuwe klant of nieuwe gebruiker (leerkracht) bent, kunt u – na het inloggen – zelf een wachtwoord kiezen (zie hierboven). 

U kunt vanaf alle pagina’s ook altijd naar onze algemene website. Daar kunt u ook gemakkelijk naar andere producten klikken.

Portal:                                                 https://portal.psitestuitgevers.nl/

Website Psi Testuitgevers:                 www.psitestuitgevers.nl/

SVL:                                                  www.svldigitaal.nl/

SAQI:                                               www.saqi.nl/

Compact:                                          https://compact.saqi.nl/

Op Maat:                                           https://opmaat.saqi.nl/

 

Stap 2: Aanvragen, autorisatie, inloggegevens en inloggen

Als u een nieuwe klant bent en bijvoorbeeld de SAQI wilt uitproberen, kan dat gratis. Maar dan moet u eerst een account hebben. Let op dat er maar 1 account per school kan bestaan. Als er bijvoorbeeld meerdere afdelingen van uw school zijn die elk een eigen account willen, dan kunt u dat het beste even telefonisch met ons overleggen. 

Aanvragen
Aanvragen van een schoolaccount is geheel kosteloos en kan op drie manieren:
1. Ga naar de website van de SVL www.svldigitaal.nl/of de SAQI www.saqi.nl/en klik in het menu links op de pagina onder ‘Bestellen’ >> ‘Aanvragen’. Vul de demo-aanvraag in en klik op ‘Verzenden’. Let op dat u het juiste e-mailadres invult!
2. U kunt ons een e-mail sturen met een aanvraag. Vermeld dan: naam en adresgegevens school, naam en e-mailadres van contactpersoon.
3. U kunt ons ook bellen. Dan maken we het telefonisch in orde.

Autorisatie
Uw aanvraag komt bij ons via e-mail binnen. Wij maken dan een account voor uw school aan en geven u op als zijnde de beheerder van dit account. Wij controleren elk uur op binnengekomen aanvragen. Het kan een enkele keer ietsje langer zijn. Dus hou er rekening mee dat u niet onmiddellijk, maar wel heel snel een bevestiging krijgt per e-mail. Als u echt zeker wilt zijn en meteen een account wilt, dan kunt u ons ook bellen. Dan maken we het meteen in orde. Controleert u ook uw spam-box!

Bevestiging
In een e-mail ter bevestiging van uw aanvraag ontvangt u inloggegevens. Deze gegevens zijn bedoeld voor u als beheerder van het account van uw school. Het is niet de bedoeling dat u deze inloggegevens meteen deelt met allerlei anderen, ook niet met andere leerkrachten van uw school. Het is in het verleden wel gebeurd dat leerlingen op die manier de beschikking kregen over de inloggegevens en daarmee persoonlijke informatie van andere leerlingen konden inzien. U kunt er natuurlijk wel voor kiezen om uw inloggegevens te delen met een collega-beheerder. U kunt als beheerder ook een tweede beheerders-account zelf aanmaken. Zie Stap 3.

Inloggen
U kunt nu inloggen, op het portaal of op de pagina van de SAQI of SVL. Klik links in het menu op ‘medewerker’. Vul uw e-mailadres in. Vervolgens ontvangt u een e-mail en moet u binnen twee uur uw account bevestigen in deze e-mail. Vervolgens wordt u verzocht een zelfgekozen wachtwoord op te geven. Daarna kunt u inloggen. U komt dan op onze website. Daar kunt u het door u gewenste product aanklikken. Als u dan bijvoorbeeld op de SAQI-pagina komt, dan kunt u links in het scherm klikken op ‘medewerker’.

Wachtwoord kwijt of gegevens wijzigen
Als u uw inloggegevens kwijt bent geraakt, of u heeft het vermoeden dat uw inloggegevens of inloggegevens van leerkrachten in handen van derden zijn gekomen, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen bij ‘wachtwoord vergeten’ of neem dan contact op met ons. Als u gegevens wilt wijzigen, kunt u dat doen op deze pagina:https://portal.psitestuitgevers.nl/ Klik bovenaan de pagina op ‘Gegevens’. U kunt dan uw gegevens veranderen bij organisatie (dat bent u als beheerder) en bij gebruikers (dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten). Als u twijfelt, neem dan contact met ons op, dan doen wij het voor u.

 

Stap 3: Voorbereiden: klas en docenten-accounts aanmaken

Het is het handigst om de volgende volgorde aan te houden:

1. Schoolgegevens controleren
2. Leerkrachten invoeren
3. Klassen aanmaken
4. Leerkrachten koppelen aan de klassen
5. Controleren

Ga eerst naar de volgende pagina: https://portal.psitestuitgevers.nl/.
Midden-bovenaan de pagina staat 'Gegevens'. Als u daar op gaat staan, ziet u  ‘Organisatie’ en ‘Gebruikers’.

1. Schoolgegevens controleren
Bij 'Organisatie' kunt u de gegevens van het schoolaccount controleren.
Wij bevelen aan om daar het e-mailadres van de eerste contactpersoon in te vullen. Waarschijnlijk bent u dat.

2. Leerkrachten invoeren
Bij 'Gebruikers' kunt u leerkrachten en beheerders toevoegen.
U ziet nu uw eigen naam staan als organisatiebeheerder. Klik rechtsboven op ‘Voeg gebruiker toe’. Vul dan de naam van een leerkracht in en zijn/haar e-mailadres als login. Klik bij ‘Geblokkeerd’ op ‘nee’. Als een leerkracht later bijvoorbeeld niet meer op uw school werkt, kunt u op ‘ja’ klikken. Klik vervolgens onderaan bij autorisatie dat het een leerkracht betreft. Zo kunt u alle leerkrachten invoeren.

Als u bij autorisatie op ‘organisatiebeheerder’ klikt, dan heeft u iemand als tweede beheerder ingevoerd. Deze tweede beheerder heeft precies dezelfde toegangs-rechten als u. U zou dan onderling afspraken kunnen maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere locaties zijn van een school, of meerdere begeleiders van bijvoorbeeld onderbouw en bovenbouw. Wat dan wel handig is, is om onderling af te spreken dat er geen verwarring ontstaat over de naam van de klassen. De namen van klassen die u opgeeft, komen straks ook in het schooloverzicht.

U kunt ook zichzelf de functie van leerkracht geven. Dan kunt u zelf bijvoorbeeld de vragenlijst uitproberen in een testklas. Alles bij elkaar is het iets meer werk dan voorheen, maar het geeft u een beter inzicht en controle over wie van de school toegang heeft tot wat precies en het geeft u de mogelijkheid zelf alles onder controle te houden. Ook wordt op deze manier de privacy-wetgeving optimaal nageleefd.

Let op dat u na het invoeren van nieuwe gebruikers eerst de pagina voor klassen aanmaken ververst. Zo worden alle nieuwe gegevens opgeslagen. Daarna ziet u bij klassen aanmaken alle ingevoerde gebruikers staan. Als dit niet werkt, kunt u ook even uitloggen en weer inloggen.

3. Klassen aanmaken

Voordat u klassen gaat aanmaken, moet u eerst de pagina verversen of eventueel uitloggen en opnieuw inloggen (dan worden alle ingevoerde leerkrachten opgeslagen). Klik vervolgens links in het menu onder ‘beheer’ op ‘school’. Ga links in het menu naar ‘Test voorbereiden: Nieuwe klas’. Hier kunt u voor elke klas een klas aanmaken.

U kunt het eerst even uitproberen door bijvoorbeeld een testklas aan te maken. Noem deze bijvoorbeeld: ‘Klas Test’. Als u zich heeft vergist, kunt u de klas verwijderen en opnieuw beginnen. (Een klas waarin afgeronde afnames zijn gedaan, kunt u niet verwijderen. Dat kunt u eventueel bij ons aanvragen.) U kunt meerdere klassen aanmaken, of een klas voor elke groep van leerlingen naar uw keuze. U hoeft niet de leerlingen in te vullen. Als leerlingen de afname beginnen met hun naam en leerling-nummer, wordt dat automatisch geregistreerd.

Vervolgens wordt gevraagd een niveau aan te klikken. Er zijn opties voor basisschool groep 6, 7 en 8 en voor voortgezet onderwijs klas 1 - 6. Geef klassen wel de juiste naam. Bijvoorbeeld: ‘Klas 3b’. Bij ‘Testvariant’ kunt u kiezen of u ook de schoolveiligheidsitems wilt afnemen (alleen bij de SAQI). Deze versie is iets langer, maar niet veel (ongeveer twee minuten langer dan het gemiddelde van ongeveer 18 minuten). Auditieve afname is geschikt voor leerlingen van wie u denkt dat het lezen van de items teveel moeite gaat kosten (bijv. kinderen met dyslexie of taalachterstand). Let op dat de auditieve afname bij een klein deel van de items nog niet beschikbaar is vanwege enkele vernieuwingen. In de SAQI (niet in de SVL) kan de optie ‘Leerkrachtbeoordeling’ gebruikt worden. Als de leerkracht inlogt met de inloggegevens voor de leerkracht, kan hij/zij 18 van de 144 vragen (2 vragen voor elke basishouding) invullen. In de individuele rapportage wordt dan grafisch het verschil weergegeven in de hoofdschalen tussen de leerling en de leerkracht.

4. Leerkrachten koppelen aan de klassen
Vervolgens kunt u de juiste leerkracht(en) van de klas aanklikken. Er kunnen nu bij de SAQI meerdere leerkrachten gekoppeld worden aan 1 klas. Als leerkrachten nu inloggen, komen ze vanzelf in hun eigen klas. Daar staan ook de afname-codes voor de leerlingen. U kunt ook klikken op ‘Mail leerkracht logingegevens en testafname instructies’. Op enkele scholen werkt deze knop mogelijk niet door firewalls op schoolservers. Maar dat is geen probleem omdat deze knop geen cruciale informatie bevat. Mocht deze knop niet werken, dan raden we het volgende aan.

Breng leerlkrachten op de hoogte van het volgende:
- Zij kunnen inloggen met hun e-mailadres en zelf een wachtwoord bedenken. Let u erop dat u aan de leerkracht doorgeeft voorzichtig om te gaan met deze gegevens, zodat leerlingen het niet kunnen gebruiken om de resultaten van anderen in te zien.
- Zij komen dan in hun eigen klas en zien de afname-codes vanzelf staan.
- Als leerlingen beginnen en hun naam en leerlingnummer invullen, worden zij automatisch geregistreerd.
- Leerkrachten kunnen dan in het klasoverzicht volgen hoe ver de leerlingen zijn in de vragenlijst.
- Als een leerling het niet af krijgt, kan het later vervolgd worden. De leerkracht kan dan op een leerling klikken en ziet dan een nieuwe afname-code voor die ene leerling. Daarmee kan de leerling op een andere tijd of dag de vragenlijst afmaken. Het is wel raadzaam om zoveel mogelijk leerlingen in de eerste sessie de vragenlijst te laten afronden, want anders wordt het veel werk om voor alle leerlingen een unieke code op te halen.

5. Controleren
Als u de klassen heeft aangemaakt en leerkrachten gekoppeld, klikt u dan op ‘Overzicht’. Dan ziet u al uw aangemaakte klassen onder elkaar staan. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Als een klas fout is aangemaakt, kunt u deze verwijderen en opnieuw aanmaken. Dit kan alleen niet als er al afnames in de klas zijn gedaan. U kunt verwijderen dan bij ons aanvragen.

 

Stap 4: Voorbereiden voor afname

De SVL en SAQI kunnen gemaakt worden op computers, laptops en tablets. Ook op sommige smartphones, maar niet allemaal. Smartphones hebben wel een nadeel, dat het scherm wat klein is wat niet bevorderlijk is voor serieus invulgedrag.

Let op dat er geluid afgespeeld kan worden als u leerlingen heeft die de auditieve afname willen doen. Maar voor de pestitems en veiligheidsitems kunnen zijn nog geen auditieve weergaves beschikbaar.

Klik links in het menu op ‘Overzichten: Klassen’. U ziet weer alle klassen onder elkaar staan. Als u nu op een klas klikt, ziet u logingegevens voor de leerlingen en voor de leerkracht. Deze gegevens kan de leerkracht ook zien op zijn/haar pagina. 

De inloggegevens voor de leerlingen zijn de gegevens waarmee een leerling een afname kan starten.

De inloggegevens voor de leerlingen kunnen door de leerkracht bijvoorbeeld op het schoolbord genoteerd worden zodat de leerlingen allemaal tegelijk de inloggegevens kunnen invoeren. Deze inloggegevens zijn eenvoudig en bestaan uitsluitend uit letters en cijfers zodat er weinig kans is op verkeerd invullen. Alle leerlingen van een klas gebruiken dus dezelfde inloggegevens!  

Leerkrachten kunnen dan in het klasoverzicht volgen hoe ver de leerlingen zijn in de vragenlijst. Als een leerling het niet af krijgt, kan het later vervolgd worden. De leerkracht kan dan op een leerling klikken en ziet dan een nieuwe afname-code voor die ene leerling. Daarmee kan de leerling op een andere tijd of dag de vragenlijst afmaken. Het is wel raadzaam om zoveel mogelijk leerlingen in de eerste sessie de vragenlijst te laten afronden, want anders wordt het veel werk om voor alle leerlingen een unieke code op te halen. De leerkracht kan na de afnames ook de resultaten inzien van zijn/haar eigen klas, maar niet van andere klassen. 

Na de afnames (ook tijdens de afnames) kunt u in het klasoverzicht alle afnames zien. De leerlingen staan met naam en leerling-nummer onder elkaar. Als u snel een individuele leerling wilt opzoeken, kan dat ook in het menu: ‘Overzichten: Leerlingen’. 

 

Stap 5. Afwezigheid leerling of onderbroken afname

Als een leerling afwezig is op de dag van de afnames, kan op elke andere dag de afname alsnog gedaan worden met dezelfde inloggegevens.

Als een leerling de vragenlijst niet af heeft, of de afname is onderbroken door een storing, dan kan deze afname binnen een maand hervat worden. Dit wordt automatisch ook geregistreerd in het overzicht. Als u op een onderbroken afname klikt, verschijnt een unieke individuele logincode en wachtwoord voor die leerling. Als de leerling daarmee inlogt, dan gaat de vragenlijst verder waar hij onderbroken was.

 

Stap 6: Oefenen als beheerder

Het is natuurlijk niet verplicht, maar wel handig voor u als beheerder de vragenlijst zelf een keer te maken en het gehele proces van aanvragen tot downloaden van rapportages te doorlopen. Als u dan zelf de SVL of SAQI gaat maken, let dan op dat u dan eerst uitlogt als beheerder.

U kunt een proefafname het beste in een testklas doen. Anders wordt uw afname geregistreerd in een klas waar u het misschien niet wilt. U kunt afnames niet zelf verwijderen en wij kunnen dat ook niet. We kunnen dit aanvragen bij onze IT-afdeling, maar dat kan dan een paar dagen duren. Vul in elk geval bij de afname 99 in bij leeftijd. Dan wordt de proefafname automatisch niet gefactureerd. Als u dit allemaal gedoe vindt, kunt u ook een proefafname doen, maar deze niet afronden. Er wordt dan sowieso niets gefactureerd (alleen afgeronde afnames worden gefactureerd) en u kunt de testklas dan zelf ook weer verwijderen.

Als u problemen ondervindt tijdens het inloggen, kan het zijn dat uw internetbrowser geen cookies accepteert. U kunt in uw browser instellen dat deze wel geaccepteerd worden.

Als u vragen heeft gedurende het doorlopen van het proces, kunt het best met ons bellen. Zeer grote kans dat wij direct kunnen opnemen en u meteen kunnen helpen. Anders bellen wij zo snel mogelijk op dezelfde dag terug. Als er iets fout gaat bij de afnames, bellen wij meteen terug en nemen wij direct contact op met de ITers. Maar dit is tot nu toe nog nooit gebeurd.

 

Stap 7. Rapportages opvragen

Log in als beheerder. Links in het menu staan onder ‘Overzichten’ drie mogelijkheden: School, Klassen en Leerlingen.

Bij ‘Leerlingen’ kunt u op een leerling klikken (op de naam in blauw). Onder ‘Dossier’ kunt u een individuele rapportage opvragen en downloaden. Onder ‘Overzicht normgegevens’ kunt u een excel-bestand downloaden met alle uitslagen. Dit kan gemakkelijk gebruikt worden om de gegevens van de leerling op te slaan in schoolbestanden of volgsystemen.

Bij ‘Klassen’ kunt u op een klas klikken (in blauw). Dan ziet u onder de inloggegevens alle leerlingen die in deze klas de SVL of SAQI gemaakt hebben. Daaronder kunt u weer rapportages en gegevens in excel downloaden.

Bij ‘School’ kunt u eerst diverse mogelijkheden aanvinken die u in de rapportage getoond wilt zien. Daarna kunt u dit bestand weer downloaden.

U kunt alle rapportages downloaden of uitprinten of doormailen. Wees voorzichtig daarmee in verband met privacygevoelige informatie van de leerlingen. Het is gebeurd dat uitgeprinte bestanden toch in het bezit kwamen van leerlingen.

 

Stap 8: Instructies voor de leerkracht                                                       

1. Als u inlogt, komt u vanzelf in uw eigen klas. Daar ziet u de afnamecodes voor de leerlingen. Deze kunt u bijv. op het schoolbord schrijven. Benadruk ook dat het rustig blijft in de klas.

2. Instructies voor de afname hoeven niet voorgelezen te worden, want die worden automatisch voor het begin van de vragenlijst aan de leerlingen zelf aangeboden. Het is wel raadzaam om alert te blijven op leerlingen die eventueel toch de instructies niet goed begrepen hebben. U kunt er eventueel voor kiezen om de instructies klassikaal mee te lezen aan het begin van de afname. Zie Stap 9.

3. Als leerlingen zijn begonnen en hun naam en leerlingnummer hebben ingevuld, worden zij automatisch in uw klas geregistreerd.

4. Tijdens de afnames kunt u zien hoe ver de leerlingen gevorderd zijn.

5. Gemiddeld duurt de vragenlijst ongeveer 20 minuten. Als een leerling de vragenlijst niet afkrijgt in de beschikbare tijd, kunt u deze leerling de vragenlijst op een andere tijd of dag laten afmaken. Als u dan op die leerling klinkt in uw account, dan ziet u voor deze leerling een unieke code om de afname te vervolgen. Wij raden wel aan zoveel mogelijk leerlingen de vragenlijst in 1 keer te laten afronden. Want anders wordt het veel werk om voor alle niet-afgeronde afnames unieke codes op te vragen en bij de leerlingen in te vullen.
 
6. Als de leerlingen klaar zijn, kunt u zelf de rapportages downloaden. Maar de beheerder van het schoolaccount kan dit ook. 

 

Stap 9: Meelezen met het begin van de afname

1. Links op de pagina kunnen jullie inloggen. De gegevens staan op het bord.

2. Nu zie je een pagina van jullie klas. Je moet hier je leerling-nummer,voornaam, achternaam, leeftijd en of je een jongen of meisje bent invullen. Er is nu ook een derde optie ‘Anders’ voor kinderen die om wat voor reden dan ook liever niet invullen of zij een jongen of meisje zijn.

3. Klik nu op verder. Op de volgende pagina kan je alles nog een keer controleren.

4. Welke taal spreek je thuis het meest? Nederlands of een andere taal. Als iemand daarover twijfelt, steek je vinger dan op.

5. Wat was ongeveer je cijfer voor de volgende vakken op je laatste rapport?

Taal (bijv. Nederlands, Engels):       

Exact (bijv. Rekenen, Natuurkunde):           

Zaak (bijv. Geschiedenis, Economie):          

Bij leerlingen van de basisschool kan een leerkracht hier mogelijk advies geven over wat een goede indicatie is. Bijvoorbeeld de laatste beoordeling op een leestest.

 

Stap 10: Aanwijzingen voor de leerling: lees dit rustig en precies!

Deze vragenlijst gaat over jou en je school, en wat je daarvan vindt.

Het gaat om jouw mening.

Er zijn dus geen goede of foute antwoorden zoals bij een toets.

Alleen jouw mening telt en geef daarom gewoon een eerlijk antwoord.

 

Voorbeeld van een vraag: 'Ik vind huiswerk maken meestal leuk.'

Je kunt steeds kiezen uit drie antwoorden:

A. Dat is zo
B. Dat weet ik niet
C. Dat is niet zo
 

Als de zin een beetje ofhelemaal bij je past, kies je:          A. Dat is zo
Als de zin bijna niet of helemaal niet bij je past, kies je:   C. Dat is niet zo
Als je niet kunt kiezen tussen A of C, kies je:                    B. Dat weet ik niet
Ook als je de zin niet begrijpt, kies je:                                B. Dat weet ik niet

 

Let op het volgende:

1. Lees de vragen goed en beantwoord elke vraag eerlijk.

2. Er zijn geen foute antwoorden.

Elk antwoord is goed als het bij je past.

3. Je hoeft niet lang na te denken over een antwoord.

Kies het antwoord dat het eerst in je opkomt; dat is meestal het beste.

 

Stap 11: Leerkrachtbeoordeling

Als de school gekozen heeft voor de optie ‘leerkrachtbeoordeling’, kan dit door een leerkracht als volgt gedaan worden.

De leerkracht logt in met de inloggegevens voor de leerkracht. Deze zijn zichtbaar als op de betreffende klas wordt geklikt.

Vervolgens klikt de leerkracht op ‘klasoverzicht’. Dan staat midden op het scherm:

‘Start leerkrachtbeoordeling’. Op deze pagina wordt de leerkracht automatisch van leerling naar leerling gebracht. Er kan ook zelf gekozen worden voor welke leerlingen de beoordeling wordt ingevuld. Voor elke leerling met lage scores worden dan 18 items aangeboden. Dit zijn 18 items die alle leerlingen zelf ook hebben ingevuld. De antwoorden van de leerkracht worden vervolgens opgenomen in de individuele rapportages. Daarin worden grafisch de verschillen met de leerling zichtbaar gemaakt. 

 

Stap 12: Andere producten

Als u klant bent van de SAQI of SVL en de SAQI of SVL heeft afgenomen, is er mogelijk behoefte aan verklaringen voor eventuele zwakke schoolhoudingen van sommige leerlingen. Soms kan een verklaring gevonden worden in bijvoorbeeld pestgedrag of schoolveiligheid. Maar soms is er een andere reden zoals dyslexie of ADHD. De screeningsvragenlijst DVLO zou dan kunnen worden afgenomen of een dyslexietest. Als u dit wilt, dan hoeft u voor deze producten niet opnieuw een aanvraag te doen. U kunt op de homepage dan het gewenste product aanklikken. Vervolgens kunt u hier weer klassen aanmaken. Als de leerlingen dan in de bijvoorbeeld de DVLO weer hetzelfde leerling-nummer invullen, dan worden de resultaten gekoppeld aan die van de SVL of SAQI. Let op: dit wordt pas mogelijk in de loop van november 2023. Binnenkort komt dan ook de mogelijkheid dat u voor een enkele leerling de resultaten van alle afgenomen vragenlijsten of tests in een enkel overzicht kunt downloaden.

Print instructie: Print instructie