Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Instructie

Test voorbereiden

 • Ga naar www.svldigitaal.nl (of google: SVL),
 • log in met de ontvangen logincode (1) en wachtwoord (2) van de school,
 • klik op ‘Nieuwe Klas’ (onder Test voorbereiden),
 • vul de velden in (bij klasaanduiding bijv. 1 C),
 • kies voor een testvariant: SVL Klassiek, SVL Klassiek Kort A of SVL Klassiek Kort B,
 • klik op ‘Maak aan’.

U krijgt direct de logincode (3) en het wachtwoord (4) voor de leerlingen op het scherm te zien. Daaronder wordt de logincode (5) en wachtwoord (6) voor de leerkracht getoond.

Als u zich heeft vergist of het anders wilt, dan klikt u op Verwijderen en start opnieuw.

U kunt per school onbeperkt klassen aanmaken. U ontvangt telkens aparte logincodes en wachtwoorden voor de klassen.

De leerkracht hoeft niet van te voren alle namen in te voeren. Dat doen de leerlingen zelf.

Test afname

 • Laat de leerlingen naar www.svldigitaal.nl gaan,
 • geef de leerlingen de logincode (3) en wachtwoord (4) van hun klas,
 • laat de leerlingen hiermee rechtstreeks inloggen,
 • zij moeten hun naam, leeftijd en geslacht invullen, waarna de test begint.

Testafname oefenen (door leerkracht)

De leerkracht kan zelf vooraf de test doen om te oefenen. U kunt dan een klas aanmaken en die de klasaanduiding 'Leerkracht' geven. U noteert de verkregen inlogcodes voor de leerling, logt uit, en logt opnieuw rechtstreeks in via de beginpagina als de leerling. Dan begint de test.

Test resultaten bekijken

 • Ga naar www.svldigitaal.nl,
 • log in met logincode (1) en wachtwoord (2) van de school, of met de leerkrachtlogincode (5) en wachtwoord (6) van de leerkracht voor de betreffende klas,
 • klik links op Klassen,
 • klik op Klasaanduiding (blauw), bijv. 1 C.,
 • selecteer de gewenste vorm voor de klassieke rapportage en klik op ‘Maak klassieke rapportage’.

Na het klikken op ‘Maak klassieke rapportage’ wordt de klassieke rapportage getoond. Deze kunt u direct printen.

Bijzondere situaties

 1. Afwezige leerlingen. Leerlingen kunnen later (individueel) inloggen met (3) en (4), de codes van hun klas. Als zij de test hebben gedaan, dan worden hun scores automatisch toegevoegd aan het klasoverzicht.
 2. Onderbroken afname (door tijdgebrek of storing). Heeft een leerling de test niet af, dan is deze binnen een week te hervatten. De leerkracht moet dan inloggen met (5) en (6) en bij het klasoverzicht de naam van de leerling aanklikken. Nu verschijnt de individuele logincode (7) en wachtwoord (8) van die leerling. Als de leerling daarmee rechtstreeks inlogt, dan gaat de test verder waar hij onderbroken was.

Print instructie: Print instructie